Dyrektor

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

mgr Eugeniusz Borodij
tel. (052) 33 95 402
 

Kompetencje :

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Archiwum, w szczególności:

  1. sprawuje ogólne kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, organizacyjnych i administracyjnych,
  2. sprawuje ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum, reprezentuje Archiwum na zewnątrz,
  3. przedkłada Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych plany rzeczowe i finansowe oraz sprawozdania i wnioski dotyczące ich realizacji,
  4. dokonuje wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,
  5. wydaje decyzje w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz w przewidzianych odrębnymi przepisami,
  6. wykonuje zadania przewidziane dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie o służbie cywilnej, bezpośrednio kieruje personelem naukowym,
  7. czuwa nad podnoszeniem kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników,
  8. kieruje realizacją zadań ppoż, bhp i obronnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Data utworzenia:2019-01-22
Data publikacji:2019-01-22
Osoba sporządzająca dokument:Stanisław Błażejewski
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:61